Student Application Form

Student Must Complete This Form in Full and in Block Capitals / Hierdie Vorm Moet Volledig in Blokletter

Personal Particulars / Persoonlike Gegewens

Address Details of Parents or Guardian / Besonderhede van Ouers of Voog

Remember (Please Verify) / Onthou (Kontroleer vir Volledigheid)

  • Remember to Pay your deposit of one months rent and administration fee of R950.00 (Not Refundable) / Onthou om jou deposito van een maand se huur en administrasie fooi van R950.00 (Nie Terugbetaalbaar) te betaal.
  • Remember to return your application form as soon as possible / Onthou om jou aansoek vorm so gou moontlik in the handig.
  • Remember to attach a copy of your ID (Sertify By Police) / Onthou om 'n afskrif van jou ID (Sertifiseer Deur Polisie) aan the heg.